Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69334
Title: Hành vi tiêu dùng dịch vụ giải trí trải nghiệm công nghệ thực tế ảo: phân tíc từ sự hài lòng đến lòng trung thành dịch vụ của khách hàng tại Hà Nội
Authors: Nguyễn Hồng Quân
Keywords: Hành vi tiêu dùng
Dịch vụ giải trí
Công nghệ thực tế ảo
Lòng trung thành
Khách hàng
Hà Nội
Abstract: Nghiên cứu phân tích tác động của sự hài lòng và lòng trung thành đến hành vi tiêu dùng của khách hàng đối với dịch vụ giải trí trải nghiệm công nghệ thực tế ảo(VR) dựa trên số liệu khảo sát 250 khách hàng ở Hà Nội. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 4 nhân tố tác động đến lòng trung thành của khách hàng, bao gồm: trung thành về thái độ, hành vi phàn nàn, xu hướng trung thành và từ chối sản phẩm cạnh tranh và có 4 nhân tố tác động đến sự hài lòng của người sử dụng dịch vụ: hài lòng về doanh nghiệp, hài lòng về dịch vụ, hài lòng về nhân viên và hài lòng về hình ảnh môi trường. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng cung cấp thêm một bằng chứng nữa khẳng định sự hài lòng khách hàng là cơ sở quan trọng tác động trực tiếp tới lòng trung thành của khách hàng và lòng trung thành cũng có tác động trực tiếp đến hành vi người tiêu dùng.
Issue Date: 2021-05
Type: Bài trích
Extent: 19 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế số 137 tháng 5 năm 2021-https://tapchi.ftu.edu.vn
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Trường Đại học Ngoại thương - Tạp chí Quản lý và kinh tế quốc tế
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.