Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69579
Title: Doanh nghiệp cần lưu ý những gì khi giao kết và thực hiện hợp đồng?
Authors: Nguyễn Tiến Mạnh
Keywords: Doanh nghiệp
Thực hiện hợp đồng
Giao kết hợp đồng
Hình thức hợp đồng
Chủ thể giao kết hợp đồng
Đạo đức xã hội
Đối tượng hợp đồng
Vi phạm hợp động
Luật Thương mại 2005
Nghĩa vụ hợp đồng
Abstract: Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ. Khi giao kết hợp đồng, nếu doanh nghiệp không tỉnh táo trước những điều tưởng chừng đơn giản, doanh nghiệp có thể phải gánh chịu hậu quả nặng nề.
Issue Date: 2020-07-16
Type: Bài trích
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Luật sư Việt Nam
Language: vi
Right: Tạp chí điện tử Luật sư Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.