Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69699
Title: Bàn về một số vướng mắc của Bộ luật lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật
Authors: Lê Thị Hòa
Keywords: Bộ luật Lao động
Pháp luật
Người lao động
Người sử dụng lao động
Phá sản
Chấm dứt hợp đồng lao động
Bảo hiểm xã hội
Abstract: Bài viết tập trung phân tích trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động khi "người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động..." theo quy định tại khoản 7 Điều 34 Bộ luật Lao động năm 2019, từ đó chỉ ra một số khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn áp dụng và đưa ra kiến nghị hoàn thiện cụ thể.
Issue Date: 2022-08
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Tòa án Nhân dân số 8 kỳ II tháng 4 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tòa án Nhân dân
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • TAND.8.22.Bo luat Lao dong_cham dut hop dong lao dong_phap luat.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 13,39 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.