Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/72083
Title: Phát triển kĩ năng tham vấn nghề cho sinh viên sư phạm kĩ thuật qua dạy học nghiệp vụ sư phạm theo tiếp cận trải nghiệm
Authors: Nguyễn Thị Duyên
Issue Date: 2021-02-25
Type: Luận án, luận văn
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:
Thumbnail
 • LUAN_AN.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\36980\NGUYEN_THI_DUYEN
  • Size : 1,75 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TOM_TAT_TIENG_ANH.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\36980\NGUYEN_THI_DUYEN
  • Size : 433,32 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TOM_TAT_TIENG_VIET.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\36980\NGUYEN_THI_DUYEN
  • Size : 447,53 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TRANG_THONG_TIN_NHUNG_DONG_MOI_CUA_LUAN_AN.doc
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\36980\NGUYEN_THI_DUYEN
  • Size : 42 kB

  • Format : Microsoft Word • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.