Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/72904
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.spatialThư viện Quốc hội-
dc.creatorPhan Văn Các-
dc.date.issued2009-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/72904-
dc.description.abstractBài viết phân tích những giá trị của Nho học đối với sự phát triển bền vững của văn hóa và con người ở một số nước Đông Á cho tới ngày nay. Từ đó, rút ra những nhận xét và bài học đối với Việt Nam.-
dc.format.extent14 trang, pdf-
dc.languagevivi
dc.rightsTạp chí Nghiên cứu Trung Quốcvi
dc.subjectTrung Quốcvi
dc.subjectNho họcvi
dc.subjectĐông Ávi
dc.subjectVăn hóavi
dc.titleVai trò và ảnh hưởng của Nho học đối với sự phát triển bền vững của văn hóa và con người ở một số nước Đông Ávi
dc.typeBài tríchvi
dc.source.methodTạp chí Nghiên cứu Trung Quốc số 3 (91) – 2009-
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.