Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/72904
Title: Một số kỹ thuật phát hiện cấu trúc cộng đồng trên đồ thị mạng xã hội
Authors: Nguyễn Hiền Trinh
Issue Date: 2023-04-28
Type: Luận án, luận văn
Extent: 158 tr.
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
Appears in Collections:Phân quyền - Bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin

Files in This Item:
Thumbnail
 • TV_LA_Full_Nguyen_Hien_Trinh_24_4_2023_A.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\41890\Tai_lieu_LA_NHTrinh_gui_Cuc_CNTT
  • Size : 1,85 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • CV.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\41890\Tai_lieu_LA_NHTrinh_gui_Cuc_CNTT
  • Size : 241,81 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Qd_cap_trg.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\41890\Tai_lieu_LA_NHTrinh_gui_Cuc_CNTT
  • Size : 587,27 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TA_TrangThongTin_LAT_Nguyen_Hien_Trinh_20_4_2023.docx
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\41890\Tai_lieu_LA_NHTrinh_gui_Cuc_CNTT
  • Size : 22,63 kB

  • Format : Microsoft Word XML

 • Thumbnail
 • TV_LA_Tomtat_Nguyen_Hien_Trinh_24_4_2023_A.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\41890\Tai_lieu_LA_NHTrinh_gui_Cuc_CNTT
  • Size : 652,75 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TV_TrangThongTin_LA_Nguyen_Hien_Trinh_20_4_2023.docx
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\41890\Tai_lieu_LA_NHTrinh_gui_Cuc_CNTT
  • Size : 21,61 kB

  • Format : Microsoft Word XML • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.