Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/72944
Title: Nghiên cứu phát triển một số kỹ thuật gợi ý mua hàng theo phiên dựa trên mô hình học sâu
Authors: Nguyễn Tuấn Khang
Issue Date: 2023-10-06
Type: Luận án, luận văn
Extent: 140 tr.
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin

Files in This Item:
Thumbnail
 • 01_Luan_An_full.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\42632
  • Size : 3,63 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 01_Luan_An_tomtat_EN_w_Cover.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\42632
  • Size : 1,95 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 01_Luan_An_tomtat_VN_w_Cover.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\42632
  • Size : 1,86 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 02_Cong_trinh_cong_bo.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\42632
  • Size : 11,52 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • NCS._Mau_4-HV_Trang_thong_tin_dong_gop_moi_TV_TA.docx
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\42632
  • Size : 133,44 kB

  • Format : Microsoft Word XML

 • Thumbnail
 • QD_so_1138_ngay_4.10.2023_vv_thanh_lap_HD_cap_HV_Nguyen_Tuan_Khang_0001.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\42632
  • Size : 872,01 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.