Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/72944
Title: Ý nghĩa địa chính trị của Biển Đông
Authors: Đỗ Minh Cao
Keywords: Biển Đông
Địa chính trị
An ninh
Abstract: Bài viết phân tích các nguyên nhân cơ bản khiến cho Biển Đông trở thành tiêu điểm của sự quan tâm an ninh quốc tế hiện nay. Trên cơ sở đó, có những gợi ý giải pháp hữu ích tháo gỡ vấn đề an ninh Biển Đông.
Issue Date: 2012
Type: Bài trích
Extent: 14 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc số 6(130) – 2012
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • TVQH_Ý nghĩa địa chính trị của Biển Đông_TCNCTQ.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 414,47 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.