Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73424
Title: Bối cảnh quốc tế và những động thái mới của Châu Âu giai đoạn hậu khủng hoảng
Authors: Đinh Công Tuấn
Keywords: Khủng hoảng
Châu Âu
Hậu khủng hoảng
Khủng hoảng nợ công
Abstract: Bài viết phân tích bước ngoặt thứ hai, đó là tác dộng của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu và đặc biệt là khủng hoảng công Châu Âu hiện nay tại Liên minh Châu Âu.
Issue Date: 2011
Type: Bài trích
Extent: 9 tr, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu số 12 năm 2011
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.