Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73786
Title: Liên kết “bốn nhà” trong phát triển nông nghiệp ở Việt Nam – Những hạn chế, bất cập và giải pháp khắc phục
Authors: Phạm Quốc Quân, Bùi Tiến Phúc
Keywords: Liên kết bốn nhà
Nông nghiệp
Việt Nam
Abstract: Bài viết phân tích những hạn chế, bất cập; từ đó đề xuất giải pháp khắc phục và phát triển liên kết “bốn nhà” trong phát triển nông nghiệp ở Việt Nam.
Issue Date: 2015-07
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Kinh tế số 68-2015, https://vjol.info.vn/index.php/QLK/issue/view/3019
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý kinh tế - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.