Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/75017
Title: Ảnh hưởng của giới tính giám đốc đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam
Authors: Hoàng Thanh Tuyền
Keywords: Giới tính
Giám đốc
Doanh nghiệp Việt Nam
Abstract: Luận án lượng hoá ảnh hưởng của giới tính giám đốc đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Đề xuất các giải pháp và khuyến nghị chính sách để tạo điều kiện cho phụ nữ nắm giữ những vị trí quản lý cấp cao trong doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, bằng cách giúp cho cho các doanh nghiệp điều chỉnh và cơ cấu lại bộ phận quản lý cho hợp lý hơn, góp phần đạt được mục tiêu phát triển bền vững.
Advisor: Nguyễn Việt Cường, Trần Quang Tuyến
Issue Date: 2021
Type: Luận án
Extent: 197 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, Luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Đại học Kinh tế Quốc dân
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
 • LA_HoangThanhTuyen.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,88 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_HoangThanhTuyen_TT.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 444,44 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_HoangThanhTuyen_Sum.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 279,75 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_HoangThanhTuyen_V.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 550,19 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_HoangThanhTuyen_E.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 187,09 kB

  • Format : Adobe PDF



 • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.