Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/75020
Title: Thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam về bảo vệ môi trường biển do nguồn ô nhiễm từ đất liền
Authors: Phạm Thị Gấm
Keywords: Cam kết quốc tế
Việt Nam
Bảo vệ môi trường biển
Ô nhiễm
Môi trường biển
Abstract: Luận án đã góp phần làm sáng tỏ thêm những vấn đề lý luận về thực hiện các cam kết quốc tế (CKQT) về bảo vệ môi trường biển (BVMTB) do nguồn Ô nhiễm từ đất liền (ONTĐ)L như định nghĩa, nội dung và đặc điểm của CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL; “luật mềm” quốc tế về BVMTB do nguồn ONTĐL; lịch sử hình thành, vai trò và xu hướng phát triển của các CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL; quan niệm và các biện pháp đảm bảo thực hiện các CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL; Luận án đã đưa ra các bình luận, đánh giá về các nội dung cam kết trong các CKQT về BVMTB do nước thải, rác thải và chất dinh dưỡng từ đất liền; đánh giá, phân tích và đưa ra nhận định về thực trạng thực hiện CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL của Việt Nam. Đặc biệt, Luận án làm rõ về những thành tựu, khó khăn, thách thức của Việt Nam trong việc thực hiện các CKQT về BVMTB do nước thải, rác thải và chất dinh dưỡng từ đất liền.
Advisor: Đoàn Năng, Hoàng Ly Anh
Issue Date: 2021
Type: Luận án
Extent: 237 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, Luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Đại học Luật Hà Nội
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luan an bao ve cap truong.ban cuoi.39302.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,44 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.