Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/76038
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn Văn Bình
dc.contributor.otherCao Đức Phát
dc.contributor.otherNgô Văn Tuấn
dc.contributor.otherNguyễn Hữu Nghĩa
dc.contributor.otherBùi Quốc Dũng
dc.contributor.otherĐoàn Thanh Hà
dc.contributor.otherĐỗ Thu Hà
dc.contributor.otherTrần Minh Hoàng
dc.contributor.otherHoàng Thị Mơ
dc.contributor.otherNguyễn Hoài Nam
dc.contributor.otherPhạm Thành Nam
dc.contributor.otherNguyễn Trần Phúc
dc.contributor.other...và những người khác
dc.date.issued2019
dc.identifier.otherVV00048798
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11742/76038-
dc.description.abstractKết cấu báo cáo gồm 2 phần và 5 chương. Phần 1 đi sâu phân tích bối cảnh, tình hình kinh tế thế giới, để từ đó có những đánh giá về thành công và thách thức của kinh tế Việt Nam năm 2018, cũng như dự báo triển vọng trong năm 2019. Sang phần 2, báo cáo đi vào những vấn đề mang tính dài hạn hơn, đó là: (1) Khuyến nghị chính sách về chiến lược thu hút FDI thế hệ mới; và (2) Đánh giá vai trò năng lượng tái tạo và sử dụng năng lượng tiết kiệm – hiệu quả trong an ninh năng lượng ở Việt Nam, qua đó phác họa, phân tích và đánh giá một cách rõ nét tình hình, những thách thức và cơ hội cho kinh tế Việt Nam trong thời gian tới.
dc.format.extent300 tr; PDF/A
dc.language.isovi
dc.publisherBan Kinh tế Trung ương
dc.rightsBan Kinh tế Trung ương
dc.subjectViệt Nam
dc.subject2019
dc.subjectGDP
dc.subjectFDI
dc.subjectChính sách
dc.subjectKinh tế
dc.subject338.959 K312t
dc.titleKinh tế Việt Nam năm 2019
dc.typeSách
dc.provenanceISSN: 18591493; Bản sao lưu trữ_ Thư viện Quốc hội
dc.coverageThư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • VV00048798_Kinh te VN nam 2019_2019.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 20,41 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.