Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/76351
Title: Nâng cao văn hoá công vụ trong cung ứng dịch vụ hành chính công
Authors: Phùng Thị Phong Lan
Keywords: Văn hoá công vụ
Hành chính công
Công vụ
Dịch vụ hành chính công
Cải cách hành chính
Abstract: Văn hóa công vụ không chỉ thể hiện phẩm chất đạo đức, năng lực của cán bộ, công chức trong khi thực thi nhiệm vụ mà còn thể hiện giá trị, tinh thần của cả nền hành chính. Xây dựng văn hóa công vụ trong cung ứng dịch vụ hành chính công là thể hiện nền hành chính phục vụ, hiện đại, chuyên nghiệp. Bài viết tập trung nghiên cứu về thực trạng văn hóa công vụ trong cung ứng dịch vụ hành chính công ở Việt Nam và đề xuất những giải pháp nâng cao, hoàn thiện trong thời gian tới.
Issue Date: 2022-06
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Nhà nước số 317, tháng 6 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • QLNN6.22.Van hoa cong vu_dich vu hanh chinh cong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,94 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.