Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/76531
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorQuốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
dc.date.issued1957-01-25
dc.identifier.otherKY01
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11742/76531-
dc.description.abstractToàn văn tuyên bố về vấn đề An-giê-ri của Quốc hội nước VNDCHCH họp khoá thứ VI: tỏ niềm cảm thông sâu sắc và hết sức ủng hộ nhân dân An-giê-ri anh dũng đấu tranh giành quyền dân tộc chính đáng của mình. Nhân dân VN tin tưởng nhân dân An-giê-ri sẽ giành được thắng lợi vẻ vang trông cuộc đấu tranh chính nghĩa.
dc.format.extentTr 396; PDF/A
dc.language.isovi
dc.publisherPhủ Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
dc.subjectKỷ yếu kỳ họp Quốc hội
dc.subjectQuốc hội khóa I
dc.subjectKỳ họp thứ VI
dc.subjectKỳ họp thứ 6
dc.subjectChính trị
dc.subjectNgoại giao
dc.subjectAn-giê-ri
dc.subjectAlgeria
dc.titleLời tuyên bố của Quốc hội về vấn đề An-giê-ri
dc.typeLời tuyên bố
dc.provenanceKỷ yếu Quốc hội khóa I. Kỳ họp thứ 6 (Từ ngày 29/12/1956 đến ngày 25/1/1957); Bản sao lưu trữ_ Thư viện Quốc hội
dc.coverageThư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • KY01_Loi tuyen bo cua Quoc hoi ve van de Angieri_1957.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 265,23 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.