Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/76531
Title: Lời tuyên bố của Quốc hội về vấn đề An-giê-ri
Authors: Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
Keywords: Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội
Quốc hội khóa I
Kỳ họp thứ VI
Kỳ họp thứ 6
Chính trị
Ngoại giao
An-giê-ri
Algeria
Abstract: Toàn văn tuyên bố về vấn đề An-giê-ri của Quốc hội nước VNDCHCH họp khoá thứ VI: tỏ niềm cảm thông sâu sắc và hết sức ủng hộ nhân dân An-giê-ri anh dũng đấu tranh giành quyền dân tộc chính đáng của mình. Nhân dân VN tin tưởng nhân dân An-giê-ri sẽ giành được thắng lợi vẻ vang trông cuộc đấu tranh chính nghĩa.
Publisher: Phủ Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
Issue Date: 1957-01-25
Type: Lời tuyên bố
Extent: Tr 396; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • KY01_Loi tuyen bo cua Quoc hoi ve van de Angieri_1957.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 265,23 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.