Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/77051
Title: Hoàn thiện công tác kiểm toán nội bộ tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
Authors: Nguyễn Xuân Hưng
Keywords: Kiểm toán nội bộ
Kiểm toán
Ngân hàng thương mại Việt Nam
Abstract: Bài viết trình bày công tác kiểm toán nội bộ; các vướng mắc trong công tác kiểm toán nội bộ tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam và các giải pháp hoàn thiện.
Issue Date: 2010-06
Type: Bài trích
Extent: 5 tr, pdf
Method: Tạp chí điện tử Phát triển Kinh tế
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Phát triển Kinh tế
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • TCDTPTKT2010_Hoàn thiện công tác KTNB tại các NHTM VN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,17 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.