Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/77061
Title: Dân quân tự vệ một lực lượng chiến lược
Authors: Võ Nguyễn Giáp
Keywords: Dân quân tự vệ
Lực lượng vũ trang
Dân sự
Cứu hộ cứu nạn
Quốc phòng, an ninh
355.609
Abstract: Bàn về vai trò chiến lược của dân quân tự vệ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội của Việt Nam.
Publisher: Nhà xuất bản Sự thật
Issue Date: 1974
Type: Sách
Extent: 270 tr.; PDF/A
Source: Bản sao lưu trữ_Thư viện Quốc hội
Coverage: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • VV00001080_Dan quan tu ve mot luc luong chien luoc_1974.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 13,11 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.