Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/80754
Title: Biểu quyết trực tuyến của Quốc hội: Một số vấn đề pháp lý đặt ra
Authors: Viện nghiên cứu lập pháp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Keywords: Biểu quyết trực tuyến
Quốc hội
Một số vấn đề pháp lý đặt ra
Pháp lý
Biểu quyết
Trực tuyến
Tổ chức và hoạt động của Quốc hội
Abstract: Tổng hợp các ý kiến trao đổi của các chuyên gia, nhà khoa học tại Tọa đàm "Biểu quyết trực tuyến của Quốc hội: Một số vấn đề pháp lý đặt ra" do Viện Nghiên cứu lập pháp tổ chức. Trong đó, các ý kiến tập trung, đề cập đến các quy định của pháp luật và vấn đề pháp lý đặt ra đối với biểu quyết trực tuyến của Quốc hội như: hình thức biểu quyết trực tuyến; những thuận lợi và thách thức; nội dung có thể biểu quyết trực tuyến; những điều kiện đảm bảo để thực hiện hình thức biểu quyết trực tuyến; kinh nghiệm một số nước, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch Covid 19.
Issue Date: 2021
Type: Tài liệu tham khảo
Extent: 15 tr.; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Viện Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.