Browsing by Author Nguyễn Bá Diến

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  

Showing results 1 to 20 of 21

 • Luathoc6.1997_B1_Hopdongchuyengiaocongnghe.pdf.jpg
 • Tạp chí


 • Authors: Nguyễn Bá Diến (1997)

 • Dù bằng hệ thống hành chính hay hệ thống toà án, cơ quan có thẩm quyền của mỗi quốc gia đều được phép tự do hành động với một phạm vi rất rộng trong việc xem xét tính hợp pháp của các hợp đồng chuyển giao công nghệ. Nếu hợp đồng có các điều khoản thương mại không lành mạnh thì sẽ bị coi là vô hiệu. Hậu quả là không thể tiến hành thạnh toán ngoại hối, không có sự bồi thường về mặt pháp lý.

 • 26_PHAPLUATVECHONG_TC_SO 10_NAM1997.pdf.jpg
 • 1997


 • Authors: Nguyễn Bá Diến (1997)

 • Một trong những nguyên tắc cơ bản của nền kinh tế thị trường là nguyên tắc tự do kinh tế được đặc trưng bởi quyền tự do tiến hành các hoạt động sản, xây dựng, thương mại và dịch vụ nhằm mục đích lợi nhuận trong phạm vi luật định. Gồm các nội dung sau: Sự phát triển sôi động của hoạt động quảng cáo chính là hệ quả tất yếu của việc thiết lập và thực hiện nguyên tắc tự do kinh tế -- Đến cuối những năm 80, các văn bản pháp lý liên quan đến quảng cáo, nhất là pháp luật về chống quảng cáo không trung thực ở Việt Nam hãy còn mang tính chất kinh viện – Theo quy định của Luật Thương mại và Nghị định 194/CP, hoạt động quảng cáo bao gồm việc giới thiệu và thông báo về doanh nghiệp, hàng hóa, dịc...

 • 72_TOMTAT_TC_NHANUOCVALUATPHAP_SO_4_NAM2001.pdf.jpg
 • 2001


 • Authors: Giang Sơn (2001)

 • Electronic Resources; The particular cases relevant to factors excluding the criminality of actions - Comleting the law on the Intellectual Property in conditions of Vietnam in tegrating into the region and the world

 • Luathoc5.1996_B10_Nghiencuuluatsosanh.pdf.jpg
 • Tạp chí


 • Authors: Nguyễn Bá Diến (1996)

 • Việc nghiên cứu so sánh pháp luật thường được tiến hành cùng một lúc ở nhiều cấp độ như: so sánh quy phạm với quy phạm, chế định với chế định, ngành luật với ngành luật, hệ thống pháp luật với hệ thống pháp luật. Đặc biệt việc nghiên cứu các hệ thống pháp luật sẽ tập trung xem xét từ quan điểm về cơ cấu hình thức, nội dung của các lĩnh vực trong hệ thống.

 • 71_VANDEKHAITHAC_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_1_NAM2007.pdf.jpg
 • 2007


 • Authors: Nguyễn Bá Diến (2007)

 • Vấn đề khai thác chung trên các vùng biển - thách thức và triển vọng đối với Việt Nam: thực tiễn khai thác chung trên thế giới: Hiệp định khai thác chung dầu khí giữa Kuwait và Saudi Araia năm 1965; Thỏa thuận khai thác chung dầu khí giữa Iran và Sharjah ngày 19 tháng 11 năm 1971; Thỏa thuận khai thác chung dầu khí giữa Bahrain và Saudi Arabia.....; Thực tiễn khai thác chung của Việt Nam và xu hướng khai thác chung trong tương lai

 • Luathoc6.1995_B1_Tuphapquocte.pdf.jpg
 • Tạp chí


 • Authors: Nguyễn Bá Diến (1995)

 • Các trường phái cổ điển của tư pháp quốc tế mãi mãi giữ vai trò trọng yếu đối với tiến trình hình thành đối với tư pháp quốc tế nói chung và tư pháp quốc tế hiện đại. Việc nghiên cứu quá trình hình thành và phát triển của tư pháp quốc tế, nhất là học thuyết và khuynh hướng cổ điển của nó có ý nghĩa to lớn để nắm bát bản chất và nội dung của tư pháp quốc tế nhằm góp phần xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật của nhà nước ta hiện nay.

 • Luathoc1.1996_B1_tuphapquocte.pdf.jpg
 • Tạp chí


 • Authors: Nguyễn Bá Diến (1996)

 • Các trường phái cổ điển của tư pháp quốc tế mãi mãi giữ vai trò trọng yếu đối với tiến trình hình thành đối với tư pháp quốc tế nói chung và tư pháp quốc tế hiện đại. Việc nghiên cứu quá trình hình thành và phát triển của tư pháp quốc tế, nhất là học thuyết và khuynh hướng cổ điển của nó có ý nghĩa to lớn để nắm bắt bản chất và nội dung của tư pháp quốc tế nhằm góp phần xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật của nhà nước ta hiện nay.

 • Luathoc2.1995_B1_Quyenconnguoi.pdf.jpg
 • Tạp chí


 • Authors: Nguyễn Bá Diến (1995)

 • Quyền con người là quyền cho tất cả mỗi một con người với tư cách là thực thể tự nhiên và xã hội, không phân biệt quốc tịch, màu da, ngôn ngữ, chính kiến,...Quyền con người có giá trị nội dung pháp lý rộng, không những phản ánh giá trị cá nhân con người trong mối quan hệ với nhà nước nhất định mà bao hàm giá trị chung nhất, cơ bản nhất được cộng đòng quốc tế bảo hộ.

 • 78_VETRACHNHIEMBOITHUONG_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_4_NAM2007.pdf.jpg
 • 2007


 • Authors: Nguyễn Bá Diến (2007)

 • Trình bày trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng theo pháp luật các nước và trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng theo pháp luật Việt Nam. Như vậy, tương tự như pháp luật nhiều nước trên thế giới pháp luật Việt Nam cũng áp dụng nguyên tắc điển hình: Lex loci delicti và Lex personalis trong điều chỉnh trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng (ngoại trừ trường hợp bồi thường thiệt hại do tàu bay, tàu biển gây ra ở không phận quốc tế hoặc biển cả - áp dụng luật quốc kỳ của phương tiện vận tải (Lex banderae) hoặc pháp luật Việt Nam)

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Authors: Nguyễn Bá Diến (2003)

 • Về vị trí của quy phạm điều ước quốc tế, cũng như phương thức áp dụng điều ước quốc tế cần phải được quy định rõ ràng và chặt chẽ trong đạo luật cao nhất của Nhà nước ta - Hiến pháp, và đạo luật chuyên ngành - Pháp lệnh về ký kết và thực hiện điều ước quốc tế. Như vậy, một đòi hỏi cấp bách và không thể trì hoãn là cần tiến hành sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 và Pháp lệnh về ký kết và thực hiện điều ước quốc tế năm 1998 của Nhà nước ta. Làm được điều đó, là góp phần tạo lập một hành lang pháp lý cần thiết, làm bệ đỡ cho công cuộc hội nhập một cách sâu sắc và toàn diện của Việt Nam vào nền kinh tế khu vực và thế giới, bảo vệ lợi ích và chủ quyền quốc gia trên cơ sở các nguyên tắc của p...