Browsing by Author Nguyễn Văn Cường

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  

Showing results 1 to 12 of 12

 • 69_GIAIQUYETVUVIEC_TC_NHANUOCVALUATPHAP_SO_5_NAM2001.pdf.jpg
 • 2001


 • Authors: Nguyễn Văn Cường (2001)

 • Electronic Resources; Trình bày các nguyên nhân dẫn đến sự phức tạp, bất cập trong hoạt động xét xử của tòa án nhân dân khi xét xử các vụ kiện về mua bán nhà ở bao gồm: nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan

 • 19_QUATRINHHINHTHANHVAPHATTRIEN_TC_SO3_2006.pdf.jpg
 • 2006


 • Authors: Nguyễn Văn Cường (2006)

 • Về các giai đoạn phát triển của pháp luật trong quản lý nhà nước về xuất cảnh, nhập cảnh -- Một số đánh giá về sự hình thành và phát triển của pháp luật trong quan rlys nhà nước về xuất cảnh, nhập cảnh ở nước ta: Những thành tựu; những yếu kém và nguyên nhân của những bất cập trong pháp luật về xuất, nhập cảnh -- Một số kiến nghị cho việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật trong quản lý nhà nước về xuất cảnh, nhập cảnh ở nước ta

 • 72_TOMTAT_TC_NHANUOCVALUATPHAP_SO_5_NAM2001.pdf.jpg
 • 2001


 • Authors: Lê Minh Thông (2001)

 • Electronic Resources; Perfecting the government institution in order to met the demands development our country in the newstage - The position, role of the administration procedures regarding the implement of rights to immigrate and emigrate of citizens - Regarding the definition of Arbitrators' awards recognized and enforcement in Vietnam at present

 • 46_TIMHIEUVENHUNGQUYDINH_TC_SO9_2006.pdf.jpg
 • 2006


 • Authors: Nguyễn Văn Cường (2006)

 • Xu thế hội nhập kinh tế quóc tế và toàn cầu hóa đòi hỏi mỗi quốc gia phải phát triển hệ thống pháp luật nói chung, pháp luật về xuất nhập cảnh nói riêng để tạo ra sự tương thích hài hòa trong chính sách kiểm soát xuất cảnh, nhập cảnh và cư chú với các nước trong khu vực và phù hợp với thông lệ quốc tế. Để có cái nhìn tổng thể hơn và pháp luật xuất nhập cảnh, từ đó thiết lập các tiêu chí phù hợp cho việc đề xuất các giải pháp xây dựng và hoàn thiện pháp luật xuất nhập cảnh ở Việt Nam hiện nay, bài viết này nêu lên kinh nghiệm điều chỉnh pháp luật trong quản lý xuất nhạp cảnh ở một số nước trên thế giới

 • 8_VEHOATDONG_TC_SO11_NAM2005.pdf.jpg
 • 2005


 • Authors: Nguyễn Văn Cường (2005)

 • Quyền xuất cảnh, nhập cảnh của công dân - một quyền cơ bản của con người -- Cơ sở pháp lý của hoạt động kiểm soát xuất cảnh, nhập cảnh -- Giải pháp hoàn thiện cơ chế pháp lý bảo đảm chức năng kiểm soát xuất cảnh, nhập cảnh: Cải cách thể chế quản lý về xuất cảnh, nhập cảnh; cải cách về bộ máy quản lý về xuất cảnh, nhập cảnh.

 • KHPL4.2015_B8_ nghiencuubananquyetdinhcuatoaan.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Authors: Nguyễn Văn Cường (2015)

 • Bản án, quyết định của Tòa án không chỉ có giá trị pháp lý mà còn có ý nghĩa về chính trị, xã hội và khoa học pháp lý. Bài viết này phân tích ý nghĩa của việc nghiên cứu bản án, quyết định của Tòa án và đưa ra các giải pháp nhằm bảo đảm việc nghiên cứu bản án, quyết định của Tòa án có hiệu quả.