Browsing by Author Trương Bá Tuấn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  

Showing results 1 to 10 of 10

 • item.jpg
 • Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học


 •  (2016-09)

 • Bài báo cáo nghiên cứu gồm 4 phần: nghiên cứu, phân tích và đánh giá hiệu quả chính sách ưu đãi thuế tại Việt Nam: (1) Rà soát cơ sở lý thuyết và thực chứng về chi phí và lợi ích của chính sách ưu đãi thuế và liên hệ với thực tế Việt Nam; phân tích kinh nghiệm quốc tế về ưu đãi thuế và rút ra một số bài học cho Việt Nam. (2) Phân tích chính sách ưu đãi thuế tại Việt Nam, trong đó bao gồm những đặc trưng của chính sách ưu đãi thuế; các tổ chức, cá nhân tham gia, phân tích chi phí và lợi ích của chính sách ưu đãi thuế tại Việt Nam; (3) Nêu lên những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu và kiến nghị về chính sách thuế nói chung và chính sách ưu đãi thuế nói riêng, gắn với với vấn đề bình đẳng ...

 • item.jpg
 • Bài trích


 •  (2023-02-04)

 • Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là một trong những sắc thuế được áp dụng khá sớm ở Việt Nam (trước đây được gọi là thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao) và trong những năm gần đây cũng liên tục được điều chỉnh cho phù hợp với bối cảnh và yêu cầu mới. Bài viết này sẽ tập trung vào nội dung cải cách chính sách thuế TNCN của Việt Nam hướng tới mục tiêu tái cấu trúc ngân sách nhà nước (NSNN) đang đặt ra.

 • item.jpg
 • Bài viết chuyên gia


 •  (2012-08)

 • Chính sách tài khóa năm 2011 đã được điều hành một cách chặt chẽ và thận trọng. Các quan điểm điều hành chính sách tài khóa đã được thể hiện cụ thể với những chỉ tiêu và định hướng rõ ràng. Các mục tiêu tài khóa đặt ra cho năm 2011 cơ bản cũng đã được thực hiện thắng lợi. Tuy nhiên, những khó khăn, thách thức tài khóa đối với Việt Nam không phải là không hiện diện, nhất là xét trong bối cảnh trung và dài hạn

 • item.jpg
 • Bài trích


 •  (2023-02-04)

 • Baài viết nhận định những năm qua, phân cấp quản lý ngân sách nhà nước đã đảm bảo nguồn lực tài chính quốc gia được huy động và sử dụng hiệu quả. Tuy nhiên, trong thực hiện, cơ chế này đã phát sinh nhiều bất cập, cần phải đổi mới một bước trong phân cấp ngân sách, trong đó, vẫn phải giữ vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương.

 • item.jpg
 • Bài trích


 •  (2023-02-04)

 • Bài viết đánh giá từ đầu năm 2015 đến nay, kinh tế thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, tăng trưởng của một số nền kinh tế lớn thấp hơn kỳ vọng. Giá cả của nhiều nhóm hàng hóa trên thị trường quốc tế giảm mạnh, đặc biệt là nhóm hàng nhiên liệu. Tuy vậy, nền kinh tế Việt Nam vẫn tiếp tục thể hiện xu hướng phục hồi đồng đều trên nhiều lĩnh vực.

 • 23_PHANCAPNGANSACH_TC_NCLP_SO19_2014.pdf.jpg
 • 2014


 • Authors: Trương Bá Tuấn (2014)

 • Bài viết tìm hiểu về phân cấp ngân sách trong quá trình hoàn thiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương: Những yêu cầu đặt ra -- Phân tích một số hàm ý chính sách cho quá trình hoàn thiện cơ chế phân cấp ngân sách ở Việt Nam trong mối quan hệ với đổi mới mô hình tổ chức chính quyền địa phương -- Đưa ra kết luận: Cải cách phân cấp ngân sách là một trong những nội dung quan trọng trong cải cách hành chính công của Việt Nam trong thời gian tới. Đây được xem là một trong những giải pháp quan trọng để từng bước nâng cao hiệu quả huy động và sử dụng nguồn lực tài chính công.

 • item.jpg
 • Sách


 •  (2017)

 • Cuốn sách cung cấp các phân tích, nhận định, đánh giá về tình hình kinh tế - tài chính của Việt Nam nói chung và của các khu vực tài chính nói riêng năm 2016; Phân tích khuôn khổ chính sách tài chính và dự báo triển vọng kinh tế - tài chính Việt Nam trong năm 2017; Cung cấp số liệu, thông tin kinh tế - tài chính một cách có hệ thống.