Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20894
Title: Về hậu quả pháp lý của xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải
Authors: Trần Thị Thanh Hà
Keywords: Sa thải
Kỷ luật lao động
Luật lao động
Abstract: Trình bày điều 126 BLLĐ sửa đổi năm 2012 và một số quan điểm về trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người sử dụng lao động khi sa thải trái pháp luật; kiến nghị bổ sung BLLĐ năm 2012
Issue Date: 2014
Format: tr. 28-29, .pdf
Source: Tạp chí Tòa án nhân dân. Năm 2014. Số 15
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • 8.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 780,43 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.