Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/21025
Title: Báo cáo về mục tiêu, quan điểm chỉ đảo và nội dung cơ bản của dự án Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (hợp nhất) liên quan đến Hiến pháp năm 2013
Authors: Bộ Tư pháp
Keywords: Quốc hội khóa XIII
mục tiêu, quan điểm chỉ đạo
Nội dung cơ bản
báo cáo
Dự án luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Hiến pháp năm 2013
Kỳ họp thứ 8
Date Created: 7-2014
Issue Date: 2014
Type: 7-2014
Source: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • BaocaolienquandenHienphap.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 223,49 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.