Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/21058
Title: báo cáo tổng hợp ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội thảo luận ở Tổ về Dự án luật Kiểm toán nhà nước (sửa đổi)
Authors: Vụ tài chính, ngân sách
Keywords: Vốn nhà nước
Quốc hội khóa XIII
Tổng hợp ý kiến
Tổng kiểm toán nhà nước
Thảo luận ở Tổ
Kiểm toán thuế
Kỳ họp thứ 8
Nhiệm vụ quyền hạn
Phạm vi kiểm toán
Đại biểu Quốc hội
Đối tượng kiểm toán
Đơn vị được kiểm toán
Kiếm toán doanh nghiệp
Báo cáo
Báo cáo kiể
Date Created: 11-2014
Issue Date: 2014
Type: 11-2014
Source: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • BaocaotonghopykienDDBQHthaoluanoto_LKTNN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 242,22 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.