Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/31460
Title: Những điều kiện đánh giá công chức theo kết quả thực thi công vụ ở nước ta
Authors: Đào Thị Thanh Thủy
Keywords: Tổ chức nhà nước
Tạp chí
Đánh giá công chức
Quản trị nguồn nhân lực
Abstract: Khái quát cơ sở hình thành của hệ thống đánh giá công chức theo kết quả thực thi công vụ. Giới thiệu đánh giá công chức theo kết quả thực thi công vụ ở nước ta hiện nay. Nghiên cứu các điều kiện để áp dụng đánh giá công chức theo kết quả thực thi công vụ
Publisher: Cơ quan của Bộ Nội vụ
Date Created: 2015
Issue Date: 2015
Type: 2015
Format: tr. 11-15, .pdf
Source: Tổ chức Nhà nước. Năm 2015. Số 3
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức
Phân quyền - Giám sát

Files in This Item:
Thumbnail
  • 11_NHUNGDIEUKIENDANHGIA_TCNN_SO3_2015.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,05 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.