Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/38568
Title: Một vài bình luận về chế độ hưu trí (tuổi già) trong Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội
Authors: Viện nghiên cứu lập pháp
Keywords: Chế độ hưu trí
Luật Bảo hiểm xã hội
Bảo hiểm hưu trí
Chế độ bảo hiểm
Độ tuổi nghỉ hưu
Đối tượng tham gia bảo hiểm hưu trí
Cách thức tính mức lương hưu
Tự nguyện
Bắt buộc
Quỹ bảo hiểm hưu trí
An sinh xã hội
Abstract: Bảo hiểm hưu trí (BHHT) là chế độ bảo hiểm dành cho những người không còn tham gia quan hệ lao động. Đây là một trong các chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH), bộ phận quan trọng của hệ thống an sinh xã hội, công cụ quan trọng để Nhà nước phòng ngừa, hạn chế và khắc phục rủi ro cho mọi thành viên trong xã hội. BHHT rất cần thiết vì nó không chỉ giúp người lao động đảm bảo đời sống khi nghỉ hưu mà còn giúp họ yên tâm cống hiến với năng suất và chất lượng cao nhất trong quá trình làm việc do không phải lo nghĩ về điều kiện sống khi hết tuổi lao động. Qua nghiên cứu dự thảo Luật BHXH (sửa đổi) đã được chỉnh sửa gần đây, nội dung chỉnh sửa chủ yếu tập trung vào chế độ bảo hiểm ốm đau, thai sản và một số nội dung về các chế độ bảo hiểm xã hội ngắn hạn khác, còn nội dung quan trọng, phức tạp nhất là chế độ bảo hiểm hưu trí thì chỉnh sửa không cơ bản, chủ yếu tăng nghĩa vụ, giảm quyền lợi của người tham gia, không khắc phục được các hạn chế, bất cập lớn hiện hành.
Issue Date: 2014-10
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức
Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Mot vai binh luan ve che do huu tri trong DA Luat BHXH.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 554,02 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.