Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39179
Title: Xác định ranh giới giữa hai phạm trù "phân biệt đối xử" và "ưu đãi" trong luật lao động
Authors: Nguyễn Kim Phụng
Keywords: Nguyễn Kim Phụng
Luật lao động
Ưu đãi
Phân biệt đối xử
Người lao động
Người tàn tật
Lao động nữ
Quan hệ lao động
Hợp đồng lao động
Abstract: Bài viết trao đổi suy nghĩa về hai phạm trù "phân biệt đối xử" và "ưu đãi" và ranh giới của chúng dưới góc độ khoa học luật lao động, góp phần quy định, giải thích, hướng dẫn pháp luật đúng yêu cầu của cuộc sống và nâng cao hiệu quả của pháp luật.
Issue Date: 1995
Type: Tạp chí
Extent: 5tr.
Method: Tạp chí Luật học
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc1.1995_B9_Luatlaodong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 14,16 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.