Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/39442
Title: Bàn về chế độ trợ cấp thôi việc
Authors: Nguyễn Kim Phụng
Keywords: Nguyễn Kim Phụng
Trợ cấp thôi việc
Pháp luật lao động
Quan hệ lao động
Người lao động
Thanh lý hợp đồng
Hợp đồng lao động
Abstract: Quyền trợ cấp thôi việc của người lao động đã được ghi nhận trong pháp luật của nhiều nước trên thế giới. Bản chất của trợ cấp thôi việc là tổng hợp các yếu tố: sự bù đắp cho tiền lương chưa tương xứng với sức lao động mà người lao động đã bỏ ra, do địa vị phụ thuộc của học trong quan hệ lao động, là phân thưởng cho sự tận tâm thực hiện đầy đủ hợp đồng của người lao động khi các bên thanh lý hợp đồng.
Issue Date: 1997
Type: Tạp chí
Extent: 4tr.
Method: Tạp chí Luật học số 1-1997
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động
Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc1.1997_B7_Chedotrocapthoiviec.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 476,59 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.