Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39779
Title: Trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động
Authors: Nguyễn Xuân Thu
Keywords: Nguyễn Xuân Thu
Hợp đồng lao động
Người lao động
Người sử dụng lao động
Chấm dứt hợp đồng lao động
Abstract: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động là một trong các quyền pháp lý cơ bản của người lao động và người sử dụng lao động theo quy định của pháp luật lao động. Trong thực tế việc đơn phương chấm dứt hợp đồng của một bên đều ít nhiều gây ra những thiệt hại cho bên đối tác, vì vậy vấn đề bồi thường thiệt hại là vấn đề luôn được quan tâm.
Issue Date: 2000
Type: Tạp chí
Extent: 7tr.
Method: Tạp chí Luật học số 5-2000
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc5.2000_B10_Boithuongthiethaihopdong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 137,61 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.