Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39817
Title: Về thẩm quyền giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất trong luật đất đai năm 1993
Authors: Nguyễn Quang Tuyến
Keywords: Nguyễn Quang Tuyến
Luật đất đai
Thẩm quyền giao đất
Thẩm quyền cho thuê đất
Thẩm quyền thu hồi đất
Abstract: Bài viết trao đổi một số suy nghĩ xung quanh các quy định về thẩm quyền giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất trong Luật đất đai năm 1993.
Issue Date: 2001
Type: Tạp chí
Extent: 4tr.
Method: Tạp chí luật học số 1-2001
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc1.2001_B11_Giaodat-thuhoidat-luatdatdai.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 111,1 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.