Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/46594
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBộ Công thương
dc.date.issued2016
dc.identifier.other24829
dc.identifier.urihttp://172.16.22.37/DefaultBookView.aspx?BookID=24829
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11742/46594-
dc.descriptionBáo cáo tóm tắt tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại 6 tháng đầu năm, định hướng và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2016 (đính kèm phụ lục).
dc.subjectSản xuất công nghiệp
dc.subjectThương mại
dc.subjectBáo cáo
dc.subjectSản xuất
dc.subjectNăm 2016
dc.subjectBáo cáo tóm tắt
dc.subjectHoạt động thương mại
dc.subjectNgành công nghiệp
dc.titleBáo cáo tóm tắt tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại 6 tháng đầu năm, định hướng và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2016
dc.typeBáo cáo
dc.coverage8 trang
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • 113420727666234052774527007359150899218.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 218 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.