Browsing by Author Lê Thị Hoài Thu

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  

Showing results 1 to 20 of 33

 • 65_BANVEBAOHIEM_TC_THANG7_NAM2007.pdf.jpg
 • 2007


 • Authors: Lê Thị Hoài Thu (2007)

 • Về đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Các chế độ của bảo hiểm xã hội tự nguyện. Về mức đóng và phương thức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Về điều kiện và mức hưởng bảo hiểm tự nguyện. Về tổ chức thực hiện

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Authors: Lê Thị Hoài Thu (2002)

 • Chính sách bảo hiểm xã hội là một bộ phận cấu thành quan trọng nhất của hệ thống an sinh xã hội nhằm góp phần ổn định đời sống người lao động và gia đình họ trong các trường hợp ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, mất việc làm, hết tuổi lao động, gặp rủi ro hoặc các khó khăn khác. Để chính sách đảm bảo tốt hơn đời sống cho người lao động và góp phần tích cực vào việc ổn định xã hội thì việc xây dựng Luật Bảo hiểm xã hội là hết sức cần thiết.

 • NNPL 23.15_b5_totunglaodong.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Authors: Lê Thị Hoài Thu (2015)

 • Bài viết phân tích nhưng yêu cầu của việc giải quyết tranh chấp lao động; chỉ ra hạn chế, bất cập trong các quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự về giải quyết tranh chấp lao động; và yêu cầu hoàn thiện các quy định của pháp luật về Tố tụng lao động.

 • 47_LUATCONGDOAN1990_TC_SO11_2009.pdf.jpg
 • 2009


 • Authors: Lê Thị Hoài Thu (2009)

 • Một số kết quả đạt được trong quá trình thực hiện Luật Công đoàn 1990 -- Những bất cập của Luật công đoàn 1990 -- Một số phương hướng hoàn thiện Luật công đoàn.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Authors: Lê Thị Hoài Thu (2004)

 • Bài viết để cập đến khái niệm an sinh xã hội, các bộ phận cấu thành của an sinh xã hội theo quy định của tổ chức lao động quốc tế và theo quy định tại Việt Nam, những ảnh hưởng của hệ thống an sinh xã hội.

 • 58_PHAPLUAT_TC_THANG11_NAM2007.pdf.jpg
 • 2007


 • Authors: Lê Thị Hoài Thu (2007)

 • Electronic Resources; An sinh xã hội trong các công ước và khuyến khích của tổ chức lao động quốc tế (ILO). Pháp luật an sinh xã hội ở một số nước trên thế giới và xu hướng cải cách. Một số suy nghĩ bước đầu nhằm xây dựng một hệ thống pháp luật an sinh xã hội ở Việt Nam

 • 51_PHAPLUATHOPDONG_TC_NCLP_SO23_2014.pdf.jpg
 • 2014


 • Authors: Lê Thị Hoài Thu (2014)

 • Pháp luật về hợp đồng lao động (HĐLĐ) luôn là trung tâm trong các quy định của Bộ luật lao động (BLLĐ) nước ta từ trước đến nay, bởi nó hội tụ đầy đủ các quy định về những vấn đề thuộc mối quan hệ lao động giữa người sử dụng lao động (NSDLĐ) và người lao động (NLĐ) thuộc đối tượng điều chỉnh của BLLĐ (kể cả các quy định về nội dung và thủ tục của mối quan hệ này). Pháp luật về hợp đồng lao động được quy định thành ba nhóm: giao kết HĐLĐ (thử việc, điều kiện chủ thể tham gia giao kết, loại HĐLĐ sử dụng giao kết, nội dung giao kết, hình thức giao kết ...); quá trình thực hiện HĐLĐ (thời điểm có hiệu lực, nguyên tắc thực hiện, tạm điều chuyển công việc, sửa đổi, bổ sung, tạm hoãn thực hi...