Browsing by Author Phạm Đức Chính

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  

Showing results 1 to 11 of 11

  • Caicachhanhchinhtoimotsonenhanhchinhcongphucvuxahoidansu.pdf.jpg
  • Bài trích


  • Authors: Phạm Đức Chính (2015)

  • Cải cách hành chính luôn là động lực cho sự thay đổi, là công việc đầy phức tạp và thử thách, nhưng đem lại hiệu lực và hiêu quả cho khu vực nhà nước, góp phần phát triển kinh tế quốc gia. Mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm trong cải cách là xây dựng quy hoạch chiến lược, cải cách nền công vụ, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng nhà nước pháp quyền, cải thiện chế độ dân chủ, phòng chống tham nhũng và phân cấp trong khu vực công.

  • 47_LONGGHEPNOIDUNG_TC_QLNN_SO229_2015.pdf.jpg
  • 2015


  • Authors: Phạm Đức Chính (2015)

  • Nội dung cơ bản về nguyên lý lãnh đạo của Đảng cần được tiếp cận trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng -- Lồng ghép nội dung về phương thức lãnh đạo của Đảng trong chương trình bồi dưỡng lãnh đạo cấp cơ sở và tương đương -- Nội dung về phương thức Đảng lãnh đạo Nhà nước cần cụ thể hóa bằng một chuyên đề riêng trong chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương