Browsing by Author Trương Thị Thu Trang

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  

Showing results 1 to 4 of 4

 • item.jpg
 • Bài trích • Bài viết phân tích đại dịch COVID-19 gây ảnh hưởng sâu sắc đến các phân khúc của chuỗi cung ứng nông sản toàn cầu. Cùng với những khó khăn về thiên tai, dịch bệnh, một lần nữa, đại dịch COVID-19 lại là phép thử đối với nền nông nghiệp Việt Nam. Nông nghiệp Việt Nam không chỉ cần bảo đảm an ninh lương thực, dinh dưỡng cho người tiêu dùng và sinh kế của người dân trong nước, mà còn phải tiếp tục hội nhập mạnh mẽ vào chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt là cơ hội mới do các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đem lại.

 • item.jpg
 • Sách


 •  (2022)

 • Nội dung cuốn sách trình một số vấn đề lý luận cơ bản về sự độc lập của Tòa án, thông tin về các quy định pháp luật về sự độc lập của Tòa án của một số quốc gia điển hình cho các mô hình tố tụng hiện nay như Anh, Pháp, Hoa Kỳ, Canada, Đức, Nhật Bản, Trung Quốc và Nga. Tham chiếu với sự độc lập của Tòa án ở Việt Nam, qua đó rút ra một số kinh nghiệm cho Việt Nam trong quy định về sự độc lập của Tòa án.

 • item.jpg
 • Báo cáo điều tra xã hội học


 •  (2009)

 • Rà soát các dự án giảm nghèo ở Việt Nam. Tổng kết sơ bộ các chính sách và dự án hiện tại của Chính phủ trong lĩnh vực giảm nghèo. Xem xét mức đọ phù hợp và tối ưu của các chính sách giảm nghèo và chính sách vĩ mô. Từ đó đưa ra một số khuyến nghị trên cơ sở những phát hiện trong phân tích và báo cáo từ các khảo sát này.