Browsing by Author Hoàng Thế Liên

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  

Showing results 1 to 11 of 11

  • item.jpg
  • Sách


  •  (2017)

  • Cuốn sách nghiên cứu pháp luật về môi trường; không những nhằm mục tiêu làm rõ, làm nổi bật những điểm mạnh đã đạt được, phù hợp với yêu cầu thực tiễn của hệ thống pháp luật về môi trường mà còn hướng tới đề xuất các giải pháp khắc phục những điểm còn hạn chế, bảo đảm tính thống nhất và đồng bộ giữa quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường với các hệ thống pháp luật khác có liên quan; đảm bảo thống nhất quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường từ Trung ương đến cơ sở; tăng cường trách nhiệm và nghĩa vụ của mọi tổ chức và cá nhân đối với công tác bảo vệ môi trường.

  • 19_VEMOHINHTOCHUCTOAAN_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_2_NAM1993.pdf.jpg
  • 1993


  • Authors: Hoàng Thế Liên (1993)

  • Electronic Resources; Cơ sở khoa học của việc tổ chức tòa án kinh tế ở Việt Nam: Là một cơ quan tư pháp, tòa án kinh tế có chức năng xét xử các tranh chấp kinh tế. Vì tòa án kinh tế thuộc loại tòa án chuyên trách có thẩm quyền rộng , nên bên cạnh chức năng xét xử các tranh chấp kinh tế, tòa án kinh tế còn có chức năng thực hiện một số họat động mang tính hành chính tư pháp; Vì bên cạnh tòa án kinh tế, có tòa án dân sự và sẽ có tòa án hàn chính ... nên vấn đề phân rõ quyền xét xử của tòa án kinh tế là cần thiết và quan trọng.