Browsing by Author Nguyễn Thị Hương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  

Showing results 1 to 20 of 45

 • item.jpg
 • Sách


 •  (2020)

 • Cuốn sách tập hợp 25 chuyên đề, tập trung làm sáng tỏ những vấn đề về hoàn cảnh ra đời, nội dung cơ bản của bản Yêu sách như: Tư tưởng pháp quyền; Vấn đề giáo dục; Vấn đề quyền cơ bản của con người; Những tiến bộ trong đấu tranh vì quyền con người; Quyền dân tộc tự quyết; Nguồn cảm hứng cho cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân của các dân tộc thuộc địa; Những giá trị tiên tiến của thời đại; Khát vọng đấu tranh giải phóng và phát triển của dân tộc Việt Nam và sự nhận thức của Nguyễn Ái Quốc về bộ mặt thật của chủ nghĩa đế quốc.

 • item.jpg
 • Sách


 •  (2017)

 • Cuốn sách tập trung phân tích những vấn đề lý luận về văn hóa trong chính trị và văn hóa trong kinh tế ở Việt Nam hiện nay; khảo sát, đánh giá thực trạng văn hóa trong chính trị và văn hóa trong kinh tế ở nước ta trong thời kỳ đổi mới, đồng thời đề xuất mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp để tiếp tục đẩy mạnh xây dựng văn hóa trong chính trị và văn hóa trong kinh tế ở Việt Nam từ nay đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

 • item.jpg
 • Sách


 •  (2020)

 • Cuốn sách được cấu trúc thành 2 phần như sau: Phần 1: Nhóm ngôn ngữ Hmỏng - Dao; Phần 2: Nhóm ngôn ngữ Tạng - Miến. Phần 1 bao gồm các nghiên cứu về các dân tộc Hmông; Dao; Pa Then qua các chiều cạnh về tộc người, hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội và những vấn đề đặt ra. Phần 2 bao gồm các nghiên cứu về dân tộc Hà Nhì, Phủ Lê, La Hu, Lô Lô, Cống và Si La dưới các chiều cạnh như hoạt động kinh tế, xã hội, văn hóa, và những vấn dề đặt ra.

 • item.jpg
 • Sách


 •  (2022)

 • Cuốn sách luận giải về cách tiếp cận “an ninh mới” trong thời đại Tập Cận Bình, nguyên nhân khiến Trung Quốc thực hiện một cuộc cải cách toàn diện mang tính bước ngoặt về an ninh. Các tác giả đi sâu thảo luận về phương thức Trung Quốc triển khai chiến lược an ninh mới thông qua việc điều động toàn bộ các nguồn lực bao gồm: Nguồn lực thể chế; Nguồn lực ngoại giao; Nguồn lực kinh tế; Nguồn lực quân sự và Nguồn lực biển.

 • item.jpg
 • Bài trích


 •  (2021-12)

 • Bài viết phân tích, đánh giá bản chất pháp lý của thủ tục công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án và thủ tục công nhận kết quả hòa giải thành tại Tòa án, chỉ ra những hạn chế, bất cập và đề xuất, kiến nghị hoàn thiện pháp luật về vấn đề này.

 • item.jpg
 • Sách


 •  (2022)

 • Nội dung cuốn sách gồm ba chương có nội dung sau: Những vấn đề lý luận về cung cấp, thu thập chứng cứ của đương sự trong tố tụng dân sự; Thực trạng pháp luật Việt Nam về cung cấp và thu thập chứng cứ của đương sự trong tố tụng dân sự và thực tiễn thực hiện; Yêu cầu và giải pháp nâng cao hiệu quả của cung cấp và thu thập chứng cứ trong tố tụng dân sự Việt Nam.

 • 58_HOANTHIENPHAPLUATVE_TC_SO10_2006.pdf.jpg
 • 2006


 • Authors: Nguyễn Thị Hương (2006)

 • Vai trò của pháp luật về địa vị pháp lý của kiểm sát viên trong giai đoạn xét xử sơ thẩm hình sự -- Nhận xét chung về các quy định của pháp luật về địa vị pháp lý của kiểm sát viên trong giai đoạn xét xử sơ thẩm hình sự -- Những quan điểm và nguyên tắc cơ bản chỉ đạo việc hoàn thiện pháp luật về địa vị pháp lý của kiểm sát viên trong giai đoạn xét xử sơ thẩm hình sự -- Những giải pháp cơ bản hoàn thiện pháp luật về địa vị pháp lý của kiểm sát viên trong giai đoạn xét xử sơ thẩm hình sự

 • item.jpg
 • Sách


 •  (2020)

 • Nội dung cuốn sách là những bức thư do Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo gửi tới các vị tổng thống Pháp, Mỹ, các chính trị gia, tướng lĩnh, binh sĩ, tù binh, kiều dân, thanh niên, phụ nữ, các bà mẹ, người vợ có chồng hoặc con đang chiến đấu tại chiến trường Việt Nam trong những năm 1945 - 1969. Những bức thư của Người chứa đựng tính nhân văn cao cả, tinh thần bác ái, sự chia sẻ, cảm thông, đồng thời, gửi gắm những thông điệp, yêu cầu khẩn thiết đối với các nhà cầm quyền trong việc tuân thủ thực hiện các cam kết của Hiệp định Giơnevơ, chấm dứt cuộc chiến tranh phi nghĩa, trả lại hòa bình cho Việt Nam.

 • item.jpg
 • Luận án


 •  (2021)

 • Luận án đã khái quát những vấn đề cơ bản về: (i) dịch vụ đào tạo đại học công lập; (ii) chi phí, giá thành dịch vụ đào tạo đại học công lập và (iii) kế toán chí phí, tính giá thành dịch vụ đào tạo đại học công lập. Qua đó, chỉ ra những nhân tố tác động tới chi phí, giá thành dịch vụ đào tạo đại học công lập và kế toán chi phí, giá thành dịch vụ đào tạo đại học công lập. Đây chính là nền tảng quan trọng giúp tác giả thực hiện nghiên cứu chuyên sâu trong các chương tiếp theo của luận án.

 • item.jpg
 • Sách


 •  (2022)

 • Nội dung cuốn sách trình một số vấn đề lý luận cơ bản về sự độc lập của Tòa án, thông tin về các quy định pháp luật về sự độc lập của Tòa án của một số quốc gia điển hình cho các mô hình tố tụng hiện nay như Anh, Pháp, Hoa Kỳ, Canada, Đức, Nhật Bản, Trung Quốc và Nga. Tham chiếu với sự độc lập của Tòa án ở Việt Nam, qua đó rút ra một số kinh nghiệm cho Việt Nam trong quy định về sự độc lập của Tòa án.

 • item.jpg
 • Bài trích


 •  (2020-03)

 • Trước những diễn biến ngày càng phức tạp về tính chất, mức độ nghiêm trọng, về hậu quả của tội phạm tham ô tài sản trong những năm gần đây, việc thực hiện thống nhất, đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống loại tội phạm này là nhiệm vụ của Viện Kiểm sát các cấp trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ; không chỉ góp phần tuyên truyền pháp luật cho các tầng lớp nhân dân, mà còn góp phần quan trọng thúc đẩy hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm tham ô tài sản ở nước ta trong thời gian tới.

 • item.jpg
 • Sách


 •  (2021)

 • Cuốn sách gồm các bài viết thuộc thể loại tiểu phẩm báo chí, phản ánh một cách chân thực, khách quan những mặt trái cũng như những hiện tượng tiêu cực trong xã hội. Với 112 tiểu phẩm điển hình được miêu tả một cách dí dỏm, sâu sắc, tác giả muốn chuyển tải tới người đọc những biểu hiện mối của những hiện tượng tiêu cực trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, Đảng viên đang hủy hoại uy tín của Đảng cần phải ngăn ngừa, loại bỏ.